Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Năm Thứ 720

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 103
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Năm Thứ 720

Post by Oanh19 »

Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Năm Thứ 720
Hội Cửu Long đã tổ chức Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần năm thứ 720 ngắn gọn tại Đền Thờ Đức Thánh Trần trên đại lộ Bolsa, Nam California vào ngày 11 tháng 10 năm 2020.
phpBB [video]
Quý vị có thể click vào icon có hình vẽ 4 mũi tên chỉ ra 4 góc để xem full screen. Icon này nằm phía dưới, góc bên tay mặt.
Post Reply