TÌM NGƯỜI THÂN

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 103
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

TÌM NGƯỜI THÂN

Post by Oanh19 »

TÌM NGƯỜI THÂN

Chúng tôi tha thiết muốn tìm biết tin tức của hai bạn sau đây.

HQ Trung Úy Lê bảo Lâm, khóa Đặc Biệt từ Thủ Đức sang Hải Quân,
trước kia là SQ Trọng Pháo của HQ 404.

Phạm thanh Liêm, trước kia là Hạ Sĩ Nhất Giám Lộ,
từng phục vụ ở Hải Đội 5 Duyên Phòng, và HQ 401, năm 1975 cư ngụ tại New Jersey.

Rất mong bạn Lâm và Liêm liên lạc với chúng tôi. Khẩn khoản xin quý thân hữu nếu biết tin tức của hai bạn trên, liên lạc với chúng tôi. Muôn vàn đa tạ.

- Hải Quân Đàm đình Bình, khóa 17. Điện thoại số (714) 655-6114.

- Hải Quân Trần kim Ngọc, khóa 18. Điện thoại số (949) 855-6591 và để lại lời nhắn, hoặc email: HQVN@yahoo.com.

Post Reply