Ngày Quân Lực 19 Tháng 6 Năm 2021

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 103
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Ngày Quân Lực 19 Tháng 6 Năm 2021

Post by Oanh19 »


Ngày Quân Lực 19 Tháng 6 Năm 2021

Tại Thành Phố Westminster, California


4K Video ready with high speed internetMột số hình ảnh HCL do HT Lâm Ngọc Thạch cung cấp

Image

Image

Image

Image

Image

Image
Post Reply