TỬ SĨ HOÀNG SA

Post Reply
Đồng Văn
Posts: 101
Joined: Tue Jun 01, 2021 4:57 pm

TỬ SĨ HOÀNG SA

Post by Đồng Văn »

Image
Tử sĩ Hoàng sa

(Thành kính dâng lên anh linh của những bậc Anh hùng tử sĩ đã vị quốc vong thân…)


Anh hồn tử sĩ đảo Hoàng sa
Vùng vẫy dọc ngang giữ nước nhà
Vận chuyển con tàu xông xáo lướt
Hải hành hạm đội chống can qua
Tiếng cười ngạo nghễ bay trong gió
Hò hét âm vang thật thiết tha
Biển đảo của Cha Ông để lại
Giữ gìn một tấc chẳng buông ra!

NTTanh

220112

Những anh hùng dân tộc

HỘ nhắn hồn thiêng Trung Tá Thà, (1)
TỐNG ly lệ biệt trận Hoàng Sa.
HẠM không hỏa tiễn tung lên bắn,
Hướng chẳng ra đa nhận định ra.
Quá bận pháo cầu Tầu vẫn tới,
10 phen gọi yểm Mỹ lơ qua.
NHỰT hành kỹ niệm ngày tang tóc,
TẢO mộ tàu xưa (*) nén lệ nhòa.

Ngô Phủ

TDT, 17-01-200
Họa:

Nghìn năm bia miệng

Vị quốc vong thân chết cũng “Thà”,
Ðốt lò hương niệm lệ châu sa!
Giặc Tầu cướp đảo đâu ngờ trước ,
“Bạn Mỹ”(!) xoay chiều khó tính ra .
Cộng đảng a tòng gương vẫn đó,
Quốc quân tử chiến chuyện chưa qua .
Mai sau hậu thế ghi dòng sử ,
Bia miệng nghìn năm chẳng thể nhòa .

Tuệ Quang Tôn-thất Tuệ

Montréal, 18-01-2002


Hoạ:

Ngôi sao sáng

Kìa ngôi sao sáng Nguỵ Văn Thà
Lóng lánh muôn đời gió tuyết sa
Nhật Tảo chao mình nghênh hải chiến
Miền Nam uất hận lệ tuôn ra…
Giặc Tầu miền Bắc đi xâm lấn
Bạn Mỹ phương Tây rão bước qua
Giữa mảnh đời thường ai cũng biết
Cầu cho nước Việt chớ phai nhoà!

NTTanh

Nam Cali

220113

CHÍ HÙNG BẤT TỬ

Sống nhục làm chi thế chẳng thà
Trầm mình theo hạm với Hoàng Sa
Lưu danh muôn thuở không buông bỏ
Khí tiết ngàn thu chả chạy ra
Súng địch cận kề thề tiến tới
Tàu mình sát nách quyết xông qua
Hôm nay kỷ niệm ngày anh dũng
Nhắc lại chuyện xưa mắt lệ nhòa

Đồng Văn

Post Reply