Lễ Tưởng Niệm 74 Tử Sĩ Hoàng Sa

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 103
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Lễ Tưởng Niệm 74 Tử Sĩ Hoàng Sa

Post by Oanh19 »

Lễ Tưởng Niệm 74 Tử Sĩ Hoàng Sa

Đã được long trọng cử hành vào ngày 16 tháng 1 năm 2022

Do Hội Cửu Long tổ chức tại ngay trước Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa thuộc thành phố Westminster, California


https://www.oanh19.com/category//le-lac ... ng-sa-2022
Click vào hàng chữ trên để xem video ở dạng Ultra High Definition 4K/2160p
Nếu vận tốc internet chậm, có thể bị trở ngại.
Post Reply