Trâu Giả hổ

Post Reply
Đồng Văn
Posts: 101
Joined: Tue Jun 01, 2021 4:57 pm

Trâu Giả hổ

Post by Đồng Văn »

Image
TRÂU GIẢ HỔ

Một buổi lễ “ Tịch Điền “ xem mắc cở
Đi sau đít “ trâu giả hổ “ diễn tuồng
Ông chủ tịch nhà nước đã gióng chuông
Làm nên những vở tuồng trông gian dối

Đúng là trâu giả hổ đầy tội lỗi
Những vằn vàng vẽ vội trên lưng trâu
Để làm gì chắc ông chẳng hiểu đâu
Để giả hổ trong ngày đầu xuân mới

Tại sao lại bắt thân trâu tình tội
Giả làm loài mà nguồn cội căm thù
Tưởng chừng như hai giống mãi thiên thu
Không bao giờ đền bù tình huynh đệ

Nay bắt tội thân trâu làm như thế
Chắc ông muốn dân để “tóc đuôi sam”
Mà quên đi mình giòng giống Việt Nam
Giờ đội lốt bọn tham tàn phương bắc

Sự lưu manh của một loài phản trắc
Trâu đi rồi sao mặt lại trơ trơ
Bắt nó đóng tuồng kia thật dại khờ
Con cháu trâu không bao giờ giả hổ

Đồng Văn
Post Reply