Buổi Nói Chuyện Trên VNA TV 57.3 Ngày 14 Tháng 2 Năm 2018

Post Reply
quocpham
Posts: 10
Joined: Mon Jan 15, 2018 7:29 am

Buổi Nói Chuyện Trên VNA TV 57.3 Ngày 14 Tháng 2 Năm 2018

Post by quocpham »

Mời Quý Niên Trưởng,
Mời Quý Chiến Hữu,

Xem buổi nói chuyện trên đài TV 57.3 giới thiệu quyển sách "The World Looked Away" câu chuyện của Quoc Pham trên YouTube:
Cám ơn Quý Niên Trưởng & Chiến Hữu.
Post Reply