Thư Cám Ơn

Post Reply
quocpham
Posts: 10
Joined: Mon Jan 15, 2018 7:29 am

Thư Cám Ơn

Post by quocpham »

Quý Niên Trưởng,

Thành thật cảm ơn quý niên trưởng và chiến hữu đã bỏ thì giờ đến tham gia ngày ra mắt sách của chúng tôi tại Thư Viện Việt Nam ngày 18 tháng 3 vừa qua. Ngoài phần mua sách để ủng hộ và khuyến khích lại còn góp phần vào chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn, trong đó có niên trưởng người nhái Xuân Tín, chiến hữu Phạm Minh Hoàng đã cùng phục vụ trên Dương Vận Hạm HQ-503.
Sự tham dự của quý niên trưởng đã góp phần vào sự thành công ngoài ước muốn của buổi ra mắt sách.

Trân trọng cảm ơn,

Phạm Tấn Quốc
Post Reply