Hải Sử Tuyển Tập phiên bản điện tử 2018.

Hải Sử Tuyển Tập phiên bản điện tử trên mạng toàn cầu 2018.

Moderator: Đồng Văn

Locked
User avatar
Oanh19
Posts: 45
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Hải Sử Tuyển Tập phiên bản điện tử 2018.

Post by Oanh19 » Mon Jan 08, 2018 7:55 pm

Quyển "Hải Sử Tuyển Tập" do Tổng Hội Hải Quân và Hàng Hải ấn hành vào năm 2004, đã được tái bản dưới hình thức sách điện tử và đã được phổ biến vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Sách được tái bản với nhiều hiệu đính và nhiều tài liệu bổ túc. Đặc biệt có 50 trang tài liệu về "Hồ Sơ Hải Chiến Hoàng Sa" và "Nhật Ký Hành Quân Hải Chiến Hoàng Sa" trích từ hồ sơ Mật của Bộ Tư Lệnh Hành Quân Biển, lần đầu tiên được phổ biến kể từ năm 1974.

Xin bấm vào đây để xem:

https://ia801506.us.archive.org/23/item ... ersion.pdf

Locked