Hải Sử Tuyển Tập phiên bản điện tử 2021.

Hải Sử Tuyển Tập phiên bản điện tử trên mạng toàn cầu 2018.
Locked
User avatar
Oanh19
Posts: 103
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Hải Sử Tuyển Tập phiên bản điện tử 2021.

Post by Oanh19 »

Xin trân trọng giới thiệu Quyển Hải Sử Tuyển Tập do Tổng Hội Hải Quân và Hàng Hải ấn hành năm 2004, nay được tái bản lần 3, năm 2021, dưới hình thức sách điện tử. Sách được hiệu đính với nhiều tài liệu bổ túc.

Sách được phổ biến trên Diễn Đàn Thông Tin của Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long, Nam California. Mọi ý kiến nếu có, xin email về HQVN@yahoo.com

Ban Biên Tập Hải Sử.


Để download toàn bộ Tuyển Tập, xin bấm vào địa chỉ haisu/version03/HaiSuTuyenTapbookvs03202101010537.pdf

Quý vị có thể download theo từng chương theo thứ tự dưới đây:
Stt Tựa Đề Link
1. Hình Bìa Tuyển Tập haisu/version03/01HinhBia.pdf
2. Chương Mở Đầu haisu/version03/02ChuongMoDau.pdf
3. Chương Một haisu/version03/03ChuongMot.pdf
4. Chương Hai haisu/version03/04ChuongHai.pdf
5. Chương Hoàng Sa haisu/version03/05HoangSa.pdf
6. Chương Ba haisu/version03/06ChuongBa.pdf
7. Chương Bốn haisu/version03/07ChuongBon.pdf
8. Chương Năm haisu/version03/08ChuongNam.pdf

Hoặc đọc trên diễn đàn:
Locked