Phân Ưu HQ/Thiếu Úy Lương Ngọc Tâm

Post Reply
James Lam
Posts: 21
Joined: Sun Jan 14, 2018 7:58 am

Phân Ưu HQ/Thiếu Úy Lương Ngọc Tâm

Post by James Lam »

Phân Ưu
Chúng tôi nhận được tin buồn:
Cựu HQ/Thiếu Úy Lương Ngọc Tâm
Khóa 24 SQHQ/NT- Đệ Nhị Song Ngư
đã tạ thế vào ngày 20 tháng 3 năm 2022
tại Georgia-Hoa Kỳ
Hưởng Thọ 77 Tuổi
Chúng tôi toàn thể các Chiến Hữu Hải Quân VNCH.thuộc gia đình Hội AH/HQCL, xin thành kính chia buồn cùng Tang Quyến và Đại Gia Đình Đệ Nhị Song Ngư
Cầu nguyện cho hương linh ông Lương Ngọc Tâm sớm được yên nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.
Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long
Đồng Thành Kính Phân Ưu
[img]CaoPho/LuongNgocTam.jpg[/img
Post Reply